Vedligehold af fly modul 7, tilpasset B.2

Kursuspris

AMU: DKK 1.180,00
Fuld pris: DKK 7.765,50

Hold

Fagnummer: 48554 Vedligehold af fly modul 7, tilpasset B.2 Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 7.654,50

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er deltagere med anden erhvervsfaglig baggrund, end flymekanikere der ønsker at efteruddanne sig til B.2-flymekaniker. Uddannelsen henvender sig til deltagere der arbejder med fly-el- og elektronik.  

Beskrivelse: Deltageren opnår kvalifikationer i relevante emner i overensstemmelse med EU-forordningen 1321 del 66 modul 7, vedligeholdelsespraksis i flyindustrien. Deltageren er fortrolig med de grundlæggende dele inden for flyvedligehold, herunder sikkerhed, værkstedspraksis, værktøj, alm. Flyteknisk testudstyr, tekniske tegninger, tolerancer, elektriske kabler, nitning, rør og slanger, fjedre, lejer, gearkasser, styrekabler, materialer, luftfartsvægt og balance, håndtering af luftfarttøj, demontering og samling, unormale hændelser, og vedligeholdelsesprocedurer.    

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af TEC under Fri-institutionsforsøget.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!