Vedligehold, automatik, smede

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag

Beskrivelse: Eleven kan betjene samt medvirke ved fejlfinding på 3-faset motor installation ud fra grundlæggende viden om el-teknik, el-sikkerhed, måleteknik samt relevante komponenter såsom sikkerhedsafbryder, kontaktor, termorelæ, sikringer og tilhørende relæstyring med start/stop og simple digitale følere (endestop, termostat, pressostat og niveaukontakt/switch).

Eleven kan udskifte sikringer, genindkoble termorelæ samt samle enkle stikpropper og forlængerled.  

Eleven kan, med kendskab til komponenternes opbygning og virkemåde samt fokus på tab af trykluft (utætheder), udføre enkel vedligehold på fx filter-, reduktions-, og smøreenheder, ventiler og cylindre/aktuatorer samt slange- og rørforbindelser.  

Eleven kan udføre, rapportere om og dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende procedurer.

Fagnummer: 16069 Vedligehold, automatik, smede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!