Vedligehold og fejlretning af sprøjtestøbeforme

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.942,25

Hold

Fagnummer: 40024 Vedligehold og fejlretning af sprøjtestøbeforme Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.932,25

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med et grundlæggende kendskab og færdighedsniveau i plastproduktion svarende til plastmedhjælper eller ufaglært med en vis relevant erfaring, som har eller søger beskæftigelse inden for den plastforarbejdende industri.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt planlægge og udføre systematisk vedligeholdelse af formværktøjer.
Deltageren kan efter endt produktion rengøre og konservere formværktøjer. Deltageren kan adskille, smøre og samle enkle og komplekse sprøjtestøbeforme samt udføre småreparationer og udskiftning af standard komponenter på baggrund af kendskab til formværktøjets opbygning og mekaniske virkemåde.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!