Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning

Kursuspris

AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 9.601,00

Info om fag

Fagnummer: 49094 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 9.591,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, herunder;
o håndudlægning af vejasfaltbelægninger,
o maskinudlægning på et grundlæggende niveau og
o arbejde ud fra kendskab til opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.
Udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol).
Foretage opmålinger, beregne arealer og mængder samt anvende arbejdstegninger.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o afmærke og indrette arbejdsstedet,
o foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet og
o den nødvendige oprydning og afrigning.
Udføre nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift.
Anvende fagsproget inden for asfaltarbejde samt de grundlæggende betegnelser og definitioner, der bl.a. bliver anvendt i myndighedernes vejregler.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!