Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 2.765,75

Info om fag

Fagnummer: 49095 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan i arbejdet med vejasfalt,
Udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og anvendelse af maskiner.
Anvende viden om korrekt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning, ud fra kendskab til i arbejdsmiljølovgivningen, herunder arbejdstager og –givers rettigheder og pligter.
Anvende brugsanvisninger og vejledninger samt finde andet relevant materiale om arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse med arbejdets udførelse.  
Anvende viden om korrekt håndtering af affald og forudsætninger for genbrug af bl.a. vejasfalt.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!