Vejasfaltarbejde - Fræsning i vejasfaltbelægninger

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 0,00
Info om fag
Fagnummer: 44423 Vejasfaltarbejde - Fræsning i vejasfaltbelægninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.905,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de almindeligt forekommende fræsningsopgaver med forskelligt udstyr og i forskellige vejbelægningstyper.
Anvende sikkerheds- og arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse arbejdets udførelse.
Planlægge fræsningsopgaver, herunder vurdere og opmærke opgaven samt udvælge den korrekte fræsetype- og metode.
Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for opmåling og beregning af arealer.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder
o opmærke og indrette arbejdsstedet,
o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt
o udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!