Vejasfaltarb. Mask.udlæg. af bære- og slidlag 26.3

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.905,50
Info om fag
Fagnummer: 44425 Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.905,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, således at krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed opfyldes.
Deltagerne kan udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere og deres automatik og kender principperne bag automatikken i vejasfaltudlæggere.
Deltagerne kan lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer – herunder specielt maskinens automatik samt rapportere fejl så det sikres at disse rettes.
Deltagerne kan udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved kontrol af komprimering.
Deltagerne kan udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr og kan udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!