Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 9.591,00
Info om fag
Fagnummer: 49093 Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 9.591,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt.
Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt.
Udføres indstampninger og analysekontrol af udtagne prøver.
Foretage bestilling og modtagelse af materialer ved vejasfaltarbejde.  
Udføre modtagekontrol og kender principperne bag materialevalget for de forskellige vejasfaltbelægninger.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med nivellering, herunder opsætning af kørestreng.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr, oprydning og afrigning af arbejdsstedet, som har betydning for den daglige drift.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!