Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg.

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 7.456,75

Info om fag

Fagnummer: 49097 Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 7.446,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt.
Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt.
Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere.
Lokalisere fejl og fejlmeldinger i asfaltudlæggernes hydrauliske og elektroniske systemer og iværksætte korrekt rettelse af dem.
Udføre almindeligt forekommende nivelleringsopgaver, herunder opsætning af kørestreng.
Udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved bestilling og modtagelse af materialer, herunder materiale- og modtagekontrol.
Anvende arbejdstegninger og –beskrivelser som grundlag for opmåling af arbejdsarealer og beregning af asfaltmængder.  
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o afmærke og indrette arbejdsstedet,
o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet.  
Udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr ud fra kendskab til principperne bag opbygningen og betjeningen af vejasfaltudlæggere.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!