Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.915,50

Info om fag

Fagnummer: 49098 Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.905,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Udførelse de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt.
Håndtering af råvarer og færdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.
Almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder ved styring af rå- og færdigvarer.  
Udførelsen af de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med vedligeholdelsen af fabriksanlæg og produktionsmaskiner.  
Udførelsen af den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner, arbejdsudstyr og fabriksanlæg.
Deltagerne kender opbygning og funktion af forskellige fabriksanlæg til produktion af vejasfalt og kan medvirke til at arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!