Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg

Kursuspris
AMU: DKK 118,00
Fuld pris: DKK 984,00
Info om fag
Fagnummer: 46596 Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 962,45

Målgruppe: Bygningsarbejdere, faglærte og ufaglærte, der har eller søger job inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre vejrligsforanstaltninger på byggepladsen, herunder vinterforanstaltninger, således at arbejdet fortsat kan udføres teknisk korrekt af hensyn til stillede udfaldskrav og under forsvarlige forhold.
Sikre arbejdsmiljø for de ansatte, sikre byggematerialer, adgangsveje og parkeringspladser og endelig kan deltagerne med udgangspunkt i viden om forskellige tekniske løsningsmuligheder bidrage til at sikre kvaliteten af arbejdet.
Tage behørigt hensyn til vejrliget og de fysiske forhold, herunder påvirkninger fra vand, fugt, vind, temperaturforhold, sne m.v. i såvel planlægning af byggeproces som i udførelse af anlægs- og byggearbejder.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende regler for arbejdsmiljø, fugtbeskyttelse samt for bygningsmaterialers anvendelse og funktion.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!