Vindue, dør og skydedør - montering og justering

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.704,90
Info om fag
Fagnummer: 49192 Vindue, dør og skydedør - montering og justering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Montere og justere vinduer/døre/skydedør.
Vælge egnede fugeprodukter til udvendig og indvendig fugning under hensyn til udfaldskrav og sikkerhed ved udførelse af fugearbejde.
Vælge tætningsprodukter samt udføre den nødvendige lufttæthed ved montering af elementerne.
Vælge hensigtsmæssigt værktøj, beslag og befæstigelse samt relevant løftegrej til udførelse af arbejdet.
Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Uddannelsen gennemføres med et af følgende elementer:
_____Vinduer
_____Døre
_____Skydedøre.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!