Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler

Kursuspris

AMU: DKK 118,00
Fuld pris: DKK 717,95

Hold

Fagnummer: 46488 Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 118,00 Uden for målgruppe: DKK 717,95

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til deltagere uden kendskab til den juridiske lovgivning indenfor aftaleret, men som i sit administrative arbejde ønsker den nødvendige viden hertil for på en tilfredsstillende måde at kunne indgå og gennemskue konsekvenserne af en indgået aftale eller kontrakt med kontorets leverandører af kontorløsøre (kopimaskiner, PC, inventar, papirleverancer m.m.) samt af serviceydelser som fx kontorets rengøringsselskab.

Beskrivelse: Deltageren kan som administrativ medarbejder forestå virksomhedens indkøb af kontorartikler, -maskiner og -inventar samt serviceydelser under hensynstagen til hvilke regler der gælder ved køb i henhold til Købelovens regler.

Endvidere kan deltageren gennemskue og videreformidle konsekvenserne af en indgået aftale i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!