Voksarbejde, gips og slyngestøb

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 0,00
Info om fag
Fagnummer: 48171 Voksarbejde, gips og slyngestøb Varighed 5 dage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for guld- og sølvområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om maskinel støbning, godstykkelsers indvirkning på støbetemperaturen og ædelmetallernes struktur under støbeprocessen udføre maskinel støbning, voksarbejde, gips og slyngestøbning.

Deltageren kan endvidere:

vurdere om modellen har en sådan kvalitet, at det er rentabelt at støbe.
vurdere om voksemnerne har fejl.
opsætte voksemnerne, så de sidder (støbeteknisk fornuftigt) på en voksstamme.
indgipse cuvetter.
klargøre til støbning.
udføre udbrænding af cuvetter.
udføre slyngestøbning.
sprænge gipsen i vandbad.
vurdere om de støbte emner har en acceptabel kvalitet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!