Vurdering af risikotræer

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.503,00
Info om fag
Fagnummer: 40156 Vurdering af risikotræer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 5.144,25

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til praktikere, der i deres arbejde direkte eller indirekte har med træer at gøre. Det gælder for eksempel ansatte på kirkegårde, kommunernes vej-og parkafdelinger, offentlige og private skove, anlægs- og gartnervirksomheder, selvstændige entreprenører, træplejefirmaer og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem kendskab til træets biologi, træets forsvarsmekanismer og livscyklus læse træets signaler, visuelt og mekanisk.
Deltageren kan vurdere, genkende og udpege træer, der udgør eller er på vej til at udgøre en risiko for sine omgivelser.
Deltageren kan udpege potentielle biologiske og mekaniske trusler mod træet, herunder skadelige vednedbrydende svampe.
Deltageren kan, på baggrund af sin viden om biologiske og mekaniske skadebilleder, vælge den mest hensigtsmæssige handling for at mindske eller fjerne risikoen.
Deltageren kan gennem kendskab til træets biologi, forsvarsmekanismer og livscyklus foretage en forsvarlig beskæring.
Deltageren har kendskab til anvendelsen af den elektroniske råddetektor og kan anvende dens skadebilleder som dokumentation for sine beslutninger om træets behandling.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!