Wordpress Open Source, begynder

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.937,00
Info om fag
Fagnummer: 43865 Produktion af sidebaseret digital kommunikation Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.092,75

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille sidebaserede digitale kommunikationsprodukter  indeholdende tekst, grafik og links ved hjælp af et grafisk værktøj, herunder vurdere den tekniske kvalitet af det fremstillede produkt i forhold til brugerne og i forhold til afvikling fra en Internetbaseret server.

Deltageren kan vurdere de producerede siders tekniske kvalitet set i forhold til afvikling fra en Internetbaseret server.

Fagnummer: 43863 Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 844,25

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan registrere og publicere digitale kommunikationsprodukter til Internetbasert udgivelse.

I jobfunktionen indgår:
Anvendelse og registrering af et Internetbaseret digitalt kommunikationsprodukt i forhold til domæne og søgefaciliteter baseret på Internet.
Anvendelse og upload af færdige kommunikationsprodukter til en server i forhold til de givne specifikationer og placeringer.
Test af kommunikationsproduktet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!